Kwalitatief onderzoek

      Geen reacties op Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek wordt vooral gekeken naar de achterliggende overtuigingen en waarnemingen van mensen. Deze manier van onderzoek wordt gehouden om zowel bestaande als nieuwe theorieėn te onderbouwen en om ze aan te vullen, toe te passen, uit te werken of juist tegen te spreken. Kwalitatief onderzoek kan onder meer plaatsvinden door het houden van diepte-interviews of het organiseren van discussies.

Kom achter de achterliggende mening

Kwalitatief onderzoek geldt als een kleinere steekproef, maar heeft weer als voordeel dat wel naar de achterliggende mening van iemand die bevraagd is te informeren. Kwalitatief onderzoek is een buitengewoon intensieve manier van onderzoek doen en is bovendien nogal tijdrovend, al hangt dit wel samen met het onderwerp.

Kwaliteit van de interviewer is doorslaggevend

De kwaliteit van het onderzoek is overigens afhankelijk van de ondervrager en dan met name van de expertise van de interviewer. Hoe meer kennis en ervaring de interviewer heeft, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn.

Verschillende manieren van kwalitatief onderzoek

Er zijn verschillende manieren waarop kwalitatief onderzoek uitgevoerd kan worden. Een daarvan is een participerende observatie. In dat geval gaat er een onderzoeker mee het veld in en wordt de dagelijkse gang van zaken in beeld gebracht. Ondertussen kan de onderzoeker mensen allerlei vragen stellen en kunnen documenten verzameld worden.

Gedetailleerde verslaglegging en een uitgebreide analyse

Er kan aan de hand van de gedetailleerde verslaglegging van de onderzoeker een uitgebreide analyse gemaakt worden. Andere optie is etnografisch onderzoek. In dat geval gaat de onderzoeker vooral af op het gedrag van de klant. Er wordt geanalyseerd hoe iemand de winkel in loopt en reageert op de aangeboden producten. Ook wordt onderzocht hoe een klant zich gedraagt als hij het product koopt.

Onderzoek gaat niet om, cijfers en exacte metingen

Er zijn organisaties die heel veel waarde hechten aan kwalitatief onderzoek, anderen juist niet. De organisaties die er weinig waarde aan hechten doen dit omdat het niets meer dan een kleine steekproef onderzoekt. En omdat de steekproef zodanig klein is, wordt weleens hardop getwijfeld aan de representativiteit van het onderzoek. Kwalitatief onderzoek gaat echter minder om die representativiteit en al evenmin om cijfers en exacte metingen.

Waarom iets is zoals het is

Het gaat bij deze vorm van onderzoek veel meer om nominale en ordinale informatie die de meningen van de respondenten weergeeft. Of iets gemakkelijker; het is een onderzoek naar informatie die je kan vertellen waarom iets zo is als het is.

Meer informatie over kwalitatieve onderzoeken vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *